What is the nearest metro station to delhi s rohilla?

The nearest metro stations to s rohilla in delhi are Sastri nagar and Pratap Nagar.